QUY TRÌNH – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM

XE Ô TÔ MỚI

Bước 1: ĐÓNG THUẾ TRƯỚC BẠ

1. Giấy tờ nộp thuế trước bạ bao gồm: 

 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
 • Hóa đơn mua bán xe giữa nhà sản xuất xe và đại lý bán xe (bản photo)
 • Hóa đơn mua bán xe giữa đại lý và chủ xe (bản chính)
 • Đối với chủ xe là tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
 • Đối với chủ xe là công ty tư nhân, DNTN: Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với chủ xe là công ty liên doanh nước ngoài: Bản photo Giấy phép đầu tư.
 • Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng thuế.
 • Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế. (Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế.  Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế).

2. Quy trình đóng thuể trước bạ:

Sau khi chuẩn bị xong các giấy tờ khách hàng mang đến phòng thuế để cán bộ thuế duyệtSau đó đóng tiền tại kho bạc nhà nước hoặc tại các chi cục thuế có mở kho bạc, nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ cùng toàn bộ hồ sơ gốc (phòng thuế giữ lại 1 bộ hồ sơ bản sao).

 • Cá nhân:  nộp thuế trước bạ tại Phòng thuế Quận/Huyện nơi có hộ khẩu thường trú.
 • Công ty tư nhân, doanh nghiệp tư nhân: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD mới nhất.
 • Công ty liên doanh/Người nước ngoài/Văn phòng đại diện nước ngoài: Đến phòng thuế

3. Mức thuế trước bạ hiện hành:  10% giá niêm yết của xe

 

Bước 2: ĐĂNG KÝ XE 

1. Giấy tờ đăng ký xe bao gồm: 

 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
 • Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính)
 • Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
 • Đối với công ty tư nhân, doanh nghiệp tư nhân: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
 • Tờ khai thuế trước bạ và biên lai đóng thuế trước bạ.
 • Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy. (Đối với các nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký.  Đối với cá nhân đăng ký xe cho công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ.)

2. Quy trình đăng ký xe: Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nộp thuế gồm hồ sơ xe gốc + Biên lai thu thuế qua phòng đăng ký xe nói trên đến điểm đăng ký.

 • Nộp hồ sơ.
 • Chờ kiểm tra xe.
 • Nộp tiền lệ phí đăng ký.
 • Bốc số tự động.
 • Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.

3. Phí đăng ký xe (kèm biển số) : Thay đổi tùy từng khu vực, loại xe và mục đích sử dụng.

 • Khu vực I (gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh):  2 - 20 triệu đồng
 • Khu vực II (gồm các thành phố thuộc tỉnh, các thị xã và các thành phố trực thuộc Trung Ương, trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh): 1 triệu đồng
 • Khu vực III (gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và II): 200.000 đồng.

   Thời gian chờ nhận giấy đăng ký xe: Ước tính sau 2 ngày làm việc.

   Khi làm và nhận lại giấy đăng ký xe chú ý kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v.

 

Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE   

1. Giấy tờ đăng kiểm xe bao gồm: 

 • Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)
 • Một bộ bản cà số khung, số máy.
 • Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo) đối với xe trong nước. 
 • - Giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản gốc) đối với xe nhập khẩu.          
 • - Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển (đối với xe kinh doanh vận chuyển hành khách)
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Tùy từng loại xe mà mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ khác nhau)

2. Quy trình đăng kiểm:

 • Chạy xe đã được gắn biển số đến Trạm đăng kiểm xe.
 • Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.
 • Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm xe, đèn, khí thải, v…v.
 • Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm

3. Phí đăng kiểm xe :  340,000 VND

 • Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.
 • Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến nhận Sổ Đăng kiểm 
 • Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v

Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình đăng ký xe ô tô mới khi sử dụng dịch vụ Đăng ký, Đăng kiểm do Suzuki Hồng Phương cung cấp. 

Nhanh Chóng - Tận Tâm - Chi Phí Rõ Ràng - Chứng Từ Đầy Đủ