236 Phạm Phú Thứ, P4, Q6, TP. Hồ Chí Minh 0909 27 50 11 (MS.NHUNG)

Sản phẩm

Xe du lịch

Giá bán: 359.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 609.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ

ZUKI

Giá bán: 565.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 779.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 639.000.000 VNĐ 599.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 569.000.000 VNĐ 509.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ

Giá xe

Thuế trước bạ:

Tổng chi phí bảo hiểm, đắng ký, biển số (ước tính):

Giá thùng:

Tổng cộng

CARRY PRO 750KG

Giá bán: 469.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 334.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 334.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 312.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ

Giá xe

Thuế trước bạ:

Tổng chi phí bảo hiểm, đắng ký, biển số (ước tính):

Giá thùng:

Tổng cộng

CARRY TRUCK 500KG

Giá bán: 283.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 267.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ
Giá bán: 249.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ

Giá xe

Thuế trước bạ:

Tổng chi phí bảo hiểm, đắng ký, biển số (ước tính):

Giá thùng:

Tổng cộng

BLIND VAN 580KG

Giá bán: 293.000.000 VNĐ
Ước tính giá đầy đủ

Giá xe

Thuế trước bạ:

Tổng chi phí bảo hiểm, đắng ký, biển số (ước tính):

Giá thùng:

Tổng cộng